Onze werkwijze

Mil Maasdijk ‘Kweken met Zorg’ is een kleinschalig bedrijf, we willen dagbesteding bieden waarin de cliënt zich veilig kan voelen, kan genieten maar zich ook kan ontwikkelen.
De  hulpvraag is divers, dit vraagt veel begeleiding maar biedt de cliënt ook de mogelijkheid zijn kennis/vaardigheden aan te bieden aan de ander. Ieder heeft een beperking maar ook kwaliteiten en dit van elkaar zien,  de ander hulp kunnen bieden, kweekt begrip en zelfvertrouwen.
Bij iedere nieuwe cliënt is er, nadat de intake en papieren in orde gemaakt zijn, een proeftijd waarin we elkaar leren kennen. Indien de samenwerking bevalt wordt er een begeleidingsplan geschreven met de doelen waar we mee gaan werken. Na iedere werkdag is er de mogelijkheid om met behulp van een dagformulier de werkzaamheden en de begeleiding erbij te bespreken.
Ieder jaar vindt er een tevredenheidsmeting en een evaluatiegesprek plaats, er wordt dan in gegaan op de leerdoelen, mogelijkheden en wensen.
Af en toe wordt er ook in de groep een keukentafel gesprek gehouden, waarin cliënten mee mogen denken over problemen en verbeterpunten aan kunnen dragen.


Binnen de zorgkwekerij zijn er diverse mogelijkheden van arbeidsre-integratie en arbeidstraining. We zijn er erg trots op dat vanuit de Zorgkwekerij diverse mensen weer naar een baan of studie zijn doorgestroomd.